NHIỀU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ở TP HCM SẮP KHỞI CÔNG

NHIỀU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ở TP HCM SẮP KHỞI CÔNG

Ngay khi hết cách ly xã hội (15/4), thành phố dự kiến xây nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ (quận 7, tổng vốn 830 tỷ đồng) và một loạt công trình khác. Dự án nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ được kỳ vọng kéo giảm kẹt xe cho khu Nam Sài Gòn....